Αναζήτηση

Εκδηλώσεις


Σειρά δράσεων – ασκήσεων με γενικό τίτλο '' Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ '' διοργανώνει η Π.Ε.Πιερίας στο πλαίσιο δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ – τομέα Πιερίας και τον Ο.Α.Σ.Π. (6/12/2016)

Σε μια άκρως σεισμογενή περιοχή, όπως είναι η χώρα μας, ο ρόλος της πρόληψης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κατάλληλος σχεδιασμός κρίνεται απαραίτητος, με σκοπό να αποφευχθεί ο πανικός σε ενδεχόμενο περιστατικό σεισμού. Σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες - κτίρια και εταιρίες οφείλουν να ενημερώνουν ανά τακτά χρονικά διαστήματά το έμψυχο δυναμικό τους, να έχουν τοιχοκολλημένα σε εμφανή σημεία σχεδιαγράμματα του κτιρίου καθώς και να προβαίνουν σε συχνές ασκήσεις ετοιμότητας.
 
Η Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε βρίσκεται στην ευρωπαϊκή κορυφή της επικινδυνότητας όσο αφορά τα σεισμικά φαινόμενα ενώ βρίσκεται στην έκτη θέση παγκοσμίως.
 
Οι σεισμοί εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών και μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων και να προκαλέσουν καταστροφές στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας.
 
Αναφορικά με την προσωπική μας κατοικία, βασική προτεραιότητα όλων είναι να διατηρήσουμε τη ψυχραιμία μας και να ακολουθήσουμε όσον το δυνατόν καλύτερα τους κανόνες ασφαλείας, με σκοπό να αποφύγουμε τους τραυματισμούς. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι, τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει αρχίσει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι της πρόληψης, επιθυμώντας να δηλώσει ακόμα πιο έτοιμος σε ένα περιστατικό σεισμού.
 
Με στόχο τον συντονισμό των φορέων στην άμεση απόκριση, στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης, το ΕΚΑΒ - τομέα Πιερίας, την Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας με την υποστήριξη του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) με συμμετέχοντες φορείς τους ΟΤΑ Α' βαθμού καθώς και τις πιστοποιημένες εθελοντικές ομάδες από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, υλοποιεί δράσεις - ασκήσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού με γενικό τίτλο: " Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ".
 
Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία περί «Σχεδιασμού και δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων», όπου προσδιορίζονται με αναλυτικό τρόπο οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων φορέων ανά στάδιο επιχειρήσεων και δράσεων πολιτικής προστασίας, εστιάζοντας κυρίως στη συνέργεια, τη συνεργασία και το συντονισμό των νέων δομών Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., κλπ) σε επίπεδο ετοιμότητας, αντιμετώπισης (πρώτης απόκρισης) εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών.
 
Αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία και το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας καθώς και για το συντονισμό των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής είναι με βάση το θεσμικό του πλαίσιο ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), εποπτευόμενος οργανισμός του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..
 
Στην έννοια της ετοιμότητας περιλαμβάνονται οι προπαρασκευαστικές δράσεις και τα έργα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των Δήμων που έχουν στόχο την άμεση απόκριση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε περίπτωση εκδήλωσης σεισμικών φαινομένων, δεδομένου ότι δεν δύναται να προσδιοριστεί ο χώρος και ο χρόνος εκδήλωσής τους.
 
Οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι Περιφερειάρχες, καθώς και οι Δήμαρχοι έχουν την ευθύνη κατά το μέρος που τους αφορά του συντονισμού και επίβλεψης εντός των διοικητικών τους ορίων, του έργου της πολιτικής προστασίας για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από σεισμούς.
 
Με αυτό το σκεπτικό, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, πράττοντας κατά νόμο προγραμμάτισε δράσεις σε όλη τη χωρική ενότητα της Πιερίας, έτσι ώστε, μέσω των δράσεων αυτών να ενεργοποιηθούν και να συντονιστούν αποτελεσματικότερα, όχι μόνο οι θεσμικοί φορείς Πολιτικής Προστασίας (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΚΑΒ, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα) αλλά και οι εθελοντικές οργανώσεις και οι πολίτες.
 
Το πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνει την σύγκληση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας με θέμα "Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων", την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, όπου θα παραστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι κατά το πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αλλά και του Ο.Α.Σ.Π.
 
Το Σάββατο 10 ΔΕΚ 2016 (2η ημέρα), το πρωί, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό με θέμα: "Οι Σεισμοί, ως καθημερινό φαινόμενο στη ζωή μας και η αντιμετώπισή τους".
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (4ος όροφος) και θα διαρκέσει από 09:00 – 14:00. Εισηγητές στην Ημερίδα θα είναι εκπρόσωποι του ΟΑΣΠ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας, του ΕΚΑΒ – τομέα Κατερίνης, υπηρεσιακά στελέχη της ΠΕ Πιερίας και εκπρόσωποι πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
 
Το Σάββατο 10 ΔΕΚ 2016 (2η ημέρα), το απόγευμα - μετά τη λήξη της ημερίδας, θα πραγματοποιηθούν [στην Αίθουσα Συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (4ος όροφος) με διάρκεια από 16:00-19:00] ασκήσεις επί χάρτου που θα απευθύνονται κατά προτεραιότητα στα μέλη των πιστοποιημένων εθελοντικών ομάδων από την Γ.Γ.Π.Π., για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους σε πραγματικά σενάρια καταστροφών καθώς και ανάλυση των επεισοδίων που θα λάβουν χώρα την επόμενη ημέρα στην επιχειρησιακή άσκηση με τίτλο "γαιωΤαλάντωση Πιερία 2016".
 
Την Κυριακή 11 ΔΕΚ 2016 (3η ημέρα), από το πρωί θα διεξαχθεί άσκηση με ρεαλιστικά σενάρια τα οποία θα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα με τη μεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση, μετά από μια σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Η άσκηση θα λάβει χώρα και στους τρεις (3) καλλικρατικούς δήμους της Πιερίας, μέσα ή πλησίον του αστικού ιστού των πόλεων του Αιγινίου [09:00-10:30 σε εγκατάσταση τύπου SEVESO III (αποθήκες εταιρείας ‘SULPHUR ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ’)], της Κατερίνης [α’ σενάριο στον υπέργειο οικίσκο της ‘Αυτοκινητοδρόμου ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.’ 11:00-12:15 & β’ σενάριο στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας 12:30-14:30] και στο Λιτόχωρο [σχολικό συγκρότημα «Γυμνασίου – Λυκείου Λιτοχώρου» πτέρυγα Γυμνασίου, 15:00-16:00]), με την επωνυμία "άσκηση γαιωΤαλάντωση Πιερία 2016", με τη συμμετοχή όλων των ένστολων υπηρεσιών της Πιερίας, την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας σε συνεργασία με τους Δήμους και την επιχειρησιακή εμπλοκή των εθελοντικών ομάδων, ώστε να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα του συλλογικού πνεύματος αλλά και του συντονισμού των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων ενός έκτακτου, έντονου και εκτεταμένου χωρικά σεισμικού φαινομένου.
 
Την άσκηση πλαισιώνουν πάνω από 250 άτομα από όλες τις πιστοποιημένες, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εθελοντικές ομάδες της ΠΙΕΡΙΑΣ – 16 τον αριθμό – και δύο από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες με τις γνώσεις που απέκτησαν με τη θεωρητική εκπαίδευση αλλά και τις μεμονωμένες επιχειρησιακές ασκήσεις, θα επιχειρήσουν με την καθοδήγηση των φορέων πολιτικής προστασίας.
 
Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την άσκηση, ως μια γιορτή για τους εθελοντές οι οποίοι με σοβαρότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα θα αποκτήσουν μια σημαντική εμπειρία σε πραγματικά επεισόδια αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν από σεισμικά φαινόμενα.
 
Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να καλύψετε τα δρώμενα για την πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση των συμπολιτών μας, ώστε να ενεργοποιηθούν και να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι ο Εγκέλαδος, είναι τόσο μακριά μας, αλλά και τόσο κοντά μας ταυτόχρονα, χωρίς να γνωρίζουμε τον χρόνο και τον τόπο που θα μας επισκεφτεί. Εκεί πρέπει να είμαστε ΟΛΟΙ μαζί, συντονισμένοι, εκπαιδευμένοι και ψύχραιμοι για να τον αντιμετωπίσουμε. 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των εθελοντικών ομάδων με θέμα ΄΄ ΣΕΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ΄΄ από την Π.Ε.Πιερίας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ – τομέα Πιερίας και τον Ο.Α.Σ.Π. doc 151 KB 
Η πρόσκληση για την ημερίδα με θέμα ''ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ, ΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΤΟΥΣ'' που θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα έναρξης 09:00 π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας pdf 193 KB 

Επιστροφή

2020_12_01_epistr_axreost

EIDIKOTITA BLUE3

2013_07_03_ekloges[1]

rbanner1

rbanner2

rbanner3

rbanner4

touristikos_odhgos_pierias 

PolitikiProstasia_pieria

PolitikiProstasia

geotalantosi

PEP_facebook

Olym-Riv

Nat_park_Olym 1
 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

bullet «ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ / ΑΣΠΙΔΑ ΜΑΣ Η
ΓΝΩΣΗ» : ΝΟΣΟΣ COVID – 19 (Κορωνοϊός)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
bullet Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   ΠΟΛΙΤΙΚΗ
bullet Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές   ΠΟΛΙΤΙΚΗ
bullet Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
bullet Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
bullet Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
bullet Ανακοίνωση του Eιρηνοδικείου Κατερίνης σχετικά με τον τρόπο λειτουργιάς της υπηρεσίας από τις 2-11-2020 έως 30-11-2020

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

themap
 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS