Αναζήτηση

Προκηρύξεις


Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Κτηνιάτρων της αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων (2/8/2018)


Σας ενημερώνουμε ότι στις 02-08-2018 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Πιερίας ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ, ειδικότητας Κτηνιάτρων της αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωσης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την εφαρμογή εθνικών Προγραμμάτων Επιτήρησης των Λοιμωδών Επιδημικών Νοσημάτων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει στις 03-08-2018 ήτοι από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της.

Δείτε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο αναλυτικά τα αποτελέσματα
 
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Κτηνιάτρων της αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 Ανακοίνωσης της Π.Ε.Πιερίας για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου 50 KB 

Επιστροφή 


 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   
Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS