Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ. και Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης για το έργο: «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας» (18/6/2020)

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας / Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, κατ’ εφαρμογή των 1,2,3 Σχετικών Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού του έργου του θέματος.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση καταστρώματος οδού στο ορεινό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας», Προϋπολογισμού 500.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στην ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΠ) ΕΤΟΥΣ 2020 της ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ, με κωδικό 2131ΠΙΕ002ΙΔΠ19. Το έργο αφορά εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου του Νομού, αρμοδιότητας της Υπ/νσης Τ.Ε. της Π.Ε. Πιερίας.

Η κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής θα διεξαχθεί μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (έδρα αναθέτουσας αρχής) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις την 22-06-2020 και ώρα 10:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr παρουσία των μελών της διμελούς επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ.:42337(130)οικ/21-01-2019 (ΑΔΑ:Ω4Μ27ΛΛ-ΔΑΝ) Απόφαση του Αν. Πρ/νου Υ/νσης Τ.Ε Π.Ε. Πιερίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017.

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.10 Ν.4412/2016.Επιστροφή 


 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

«ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ / ΑΣΠΙΔΑ ΜΑΣ Η
ΓΝΩΣΗ» : ΝΟΣΟΣ COVIC – 19 (Κορωνοϊός)
Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές  
Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS