Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (14/5/2019)

Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Πιερίας κατατέθηκε η με αριθμ. πρωτ. 248223(1041)/17.04.2019 αίτηση της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ. 081625127, για χορήγηση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου με έδρα στην οδό Σ. Παπαδόπουλου 22, του Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει ένσταση στην Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πιερίας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της στην ιστοσελίδα της Αδειοδοτούσας Αρχής.



Επιστροφή











 










 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

«ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ / ΑΣΠΙΔΑ ΜΑΣ Η
ΓΝΩΣΗ» : ΝΟΣΟΣ COVIC – 19 (Κορωνοϊός)
Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως οι πυρκαγιές  
Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS