Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Επενδυτικά Σχέδια Υδατοκαλλιεργειών, Μεταποίησης Αλιευτικών Προϊόντων & Αλιείας – Μέτρα 3.2.2, 4.2.4, 3.4.4, 3.1.8, 4.1.20 & 3.1.22 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (2/10/2017)

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας σας ενημερώνει ότι έχουν αναρτηθεί στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” τα παρακάτω Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020:

1. Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύμητων αλιευμάτων» με ΑΔΑ: 7ΜΧΣ4653ΠΓ-ΨΛΛ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 42.1.

2. Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους» με ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 32.41.1.

3. Μέτρα 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» με ΑΔΑ: 67Ω84653ΠΓ-ΞΤΗ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 48.1.

4. Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ και Κωδικό Πρόσκλησης ΑΡ. 69.1.

Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ependyseis.gr, από 10.10.2017 και ώρα 12.00΄ ως 10.01.2018 και ώρα 14.00΄, εκτός από το Μέτρο 3.4.4 (Μεταποίηση) που γίνονται από 23.10.2017 και ώρα 12.00΄ ως 18.01.2018 και ώρα 14.00΄.

Επισημαίνουμε ότι τα Μέτρα 3.1.22, 3.1.8 και 4.1.20 αφορούν πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Πιερίας στα τηλέφωνα 2351351140 & 141 (κα Βουλγαρίδου & κ. Δαφνάκης).Επιστροφή 


 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   
Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS