Αναζήτηση

Νέα – Ανακοινώσεις


Παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες του ΠΑΑ 2014-2020 (8/3/2017)

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας γίνεται γνωστό ότι έχει αναρτηθεί στη διαύγεια (ΑΔΑ: 9ΠΠΕ4653ΠΓ-8ΞΥ) η 3η τροποποίηση της υπ. αριθμ. 130/5917/18-01-2017 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης πρόσβασης - όλων όσων ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο συγκεκριμένο Μέτρο - στη παραπάνω τροποποίηση, καθώς αυτή αφορά αλλαγή στα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου αλλά και στη περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης.Επιστροφή 


 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   
Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by  altaB2x