Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Παρεμβάσεις διαπλάτυνσης της εισόδου των επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (2/10/2018)


Με εντατικούς ρυθμούς εξελίσσεται το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 4η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ» από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Οι παρεμβάσεις, που υλοποιούνται με ταχύ ρυθμό, αφορούν τη διαπλάτυνση της εισόδου των επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 200.000,00€, έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στην 4η επαρχιακή οδό, αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Αναλυτικότερα, οι κυριότερες εργασίες που προτείνονται με την κατασκευή του έργου είναι: εργασίες εκσκαφών σε τμήματα της οδού όπου παρατηρείται γενικευμένο φαινόμενο καθίζησης ή αστοχίας της οδοστρωσίας, κατασκευή επενδεδυμένων ρείθρων, εργασίες εξυγίανσης καταστρώματος οδού, εργασίες ασφαλτόστρωσης οδού και αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας. Παράλληλα, θα κατασκευασθούν επενδεδυμένα ρείθρα απορροής ομβρίων μήκους 200μ περίπου σε σημεία με μεγάλες κλίσεις και κλειστές στροφές για την προστασία του καταστρώματος της οδού, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις για τη συντήρηση των οδοστρωμάτων σε σημεία που παρουσιάζονται μεγάλης
έκτασης φθορές του “σώματος” της οδού.

Οι παρεμβάσεις αυτές, κατά περίπτωση, θα είναι με την κατασκευή νέου τάπητα πάνω στον παλιό, ενώ σε σημεία πού έχουμε μεγαλύτερης έκτασης καθιζήσεις θα προηγηθεί ισοπεδωτική στρώση ασφαλτικού και στη συνέχεια νέος τάπητας κυκλοφορίας. Σε σημεία όπου υπάρχουν εκτεταμένες καθιζήσεις και ζυμώματα, θα γίνει εξυγίανση του καταστρώματος με αφαίρεση του ασφαλτικού, εξυγίανση της στρώσης της υπόβασης και βάσης και στη συνέχεια θα γίνει κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, ενώ  θα πραγματοποιηθεί καθαρισμός τάφρων από φερτά υλικά ή καταπτώσεις, χειρωνακτικά, σε σημεία που δεν μπορεί να γίνει με μηχανικά μέσα.

Επιτόπιο έλεγχο των παρεμβάσεων πραγματοποίησαν  ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ. Παναγιώτης Μαυρίδης και ο Επιστημονικός Συνεργάτης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ. Δημήτρης Ρουκάς, που διαπίστωσαν την ποιότητα και την ταχύτητα των εργασιών, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους για ένα σημαντικό έργο, που θα διασφαλίσει την ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στα επείγοντα περιστατικά του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Σχετικές Φωτογραφίες
Επιστροφή 


 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   
Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS