Αναζήτηση

Δελτία Τύπου


Μήνυμα Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5/6/2018)

 

Με ευαισθησία και υπευθυνότητα οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε τα τραγικά αποτελέσματα της καταστροφικής επέμβασης του ανθρώπου  στο φυσικό περιβάλλον, να αναλάβουμε δράσεις και να εφαρμόσουμε πολιτικές, που θα προάγουν τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.
 
Επιτακτική ανάγκη η διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του πολίτη. Δράσεις που σέβονται τα οικοσυστήματα, έργα υποδομής που συμβάλουν στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ενέργειες που προστατεύουν, αξιοποιούν και αναδεικνύουν το φυσικό μας περιβάλλον, πρέπει να αποτελούν προτεραιότητά μας και να εντάσσονται στην αναπτυξιακή πολιτική κάθε χώρας.
 
Οφείλουμε να στραφούμε σε νέα μοντέλα ανάπτυξης για να αναστρέψουμε την περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη, η κατασπατάληση φυσικών και ενεργειακών πόρων, η ρύπανση, η εξάντληση υδάτινων πόρων, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αποτελούν κάποιες από τις σοβαρές απειλές που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης για την σωτηρία του φυσικού πλούτου.
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας μέσα από τις δράσεις  που αναλαμβάνει και  τη λειτουργία του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας  της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας  Πιερίας, εφαρμόζει πολιτικές με γνώμονα την  προστασία του  περιβάλλοντος.
 
Η λειτουργία και ο ρόλος του τμήματος αναπτύσσεται γύρω από κεντρικούς θεματικούς άξονες αρμοδιοτήτων, που αφορούν: 

* προγραμματισμό αυτοψιών στo πλαίσιο του ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικών όρων από την κατασκευή και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων, σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, κατά τα άρθρα (26), (28) & (30) του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄/16-10-86) «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», και   εισήγηση για επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί υποβάθμισή του. Μέσα από την προαναφερθείσα διαδικασία των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων η υπηρεσία δρα προληπτικά, ενημερωτικά και κατασταλτικά αποτρέποντας περαιτέρω φαινόμενα υποβάθμισής του

* περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων όπως τα έργα οδοποιίας, υδραυλικά έργα, γεωτρήσεις, τουριστικές εγκαταστήσεις, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ΑΠΕ, σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας, έργα υποδομής, εξορυκτικές δραστηριότητες, κτλ). Με αυτή τη διαδικασία επιβάλλονται όροι με τους οποίους η δραστηριότητα λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνεται το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

* ενημέρωση του πολίτη και  μέριμνα συγκέντρωσης των γενικών πληροφοριών για την ποιότητα του περιβάλλοντος και τις ρυπογόνες δραστηριότητες στην περιοχή, καθώς και για τη λειτουργία του εθνικού δικτύου πληροφορικής για το περιβάλλον

* δημιουργία βάσης δεδομένων στo πλαίσιo της περιβαλλοντικής  πληροφόρησης και στην οποία έχουν πρόσβαση πολίτες & φορείς σχετικά με: α) τις εξελίξεις στην περιβαλλοντική νομοθεσία (διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων, εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κτλ.), β) δραστηριότητες που έχουν περιβαλλοντικά αδειοδοτηθεί στον νομό Πιερίας και γ) μελέτες που αφορούν τη διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων, τις προστατευόμενες  περιοχές, κτλ σε επίπεδο νομού.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί ημέρα υπενθύμισης των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, αυτοκριτικής αλλά και ημέρα ευαισθητοποίησης, προκειμένου να κινητοποιηθούμε και να αλλάξουμε συμπεριφορές.
 
Η προστασία του περιβάλλοντος μας αφορά όλους. Άλλωστε, προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου σημαίνει και ανάπτυξη.
 
 
Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας
Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Κοινωνίας των Πολιτών
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 
Σοφία Μαυρίδου
 
 
 
 


Επιστροφή 


 


Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης
Παρεχόμενων Υπηρεσιών
Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πιερίας

Ενδιαφέρουν τον πολίτη

Μέτρα Αυτοπροστασίας και Πρόληψης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Πιερίας   
Πίνακας Ιατρών προς Ειδίκευση στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στον Ψυχιατρικό Τομέα αυτού
Πίνακας Κενών Θέσεων Φαρμακείων Π.Ε. Πιερίας
Μηνιαίο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Περιφερειακή Ενότητα


 

Ενημέρωση

Επικοινωνία

Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας

 
Άδεια Creative Commons Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

© 2012 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
28ης Οκτωβρίου 40, Τ.Κ. 60132 , Κατερίνη, τηλ.  23513 51260
Τηλεφωνικός Κατάλογος  
powered by interworks.cloud CMS